خلاصه داستان

در دهه 20 که گروه های گنگستری در شهر بیرمنگهام واقع در انگلستان بسیار زیاد شده است، یک گروه گنگستر سعی میکند خود را در این دهه به قدرت برساند…

آخرین تغییرات

فصل پنجم قسمت چهارم اضافه شد + انکود اختصاصی

۱۸ شهریور ۹۸
باکس دانلود عوامل دوبله جوایز دریافت شده

فصل :

01

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 1080p

میانگین حجم :

900 MB

فصل :

01

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 1080p x265

میانگین حجم :

450 MB

فصل :

01

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 720p

میانگین حجم :

450 MB

فصل :

01

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 720p x265

میانگین حجم :

230 MB

فصل :

01

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 480p

میانگین حجم :

220 MB

فصل :

01

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 480p x265

میانگین حجم :

111 MB

فصل :

01

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 1080p دوبله

میانگین حجم :

840 MB

فصل :

01

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 720p دوبله

میانگین حجم :

470 MB

فصل :

01

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 720p x265 دوبله

میانگین حجم :

260 MB

فصل :

01

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 480p دوبله

میانگین حجم :

260 MB

فصل :

02

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 1080p

میانگین حجم :

900 MB

فصل :

02

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 1080p x265

میانگین حجم :

450 MB

فصل :

02

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 720p

میانگین حجم :

450 MB

فصل :

02

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 720p x265

میانگین حجم :

230 MB

فصل :

02

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 480p

میانگین حجم :

220 MB

فصل :

02

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 480p x265

میانگین حجم :

111 MB

فصل :

02

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 1080p دوبله

میانگین حجم :

840 MB

فصل :

02

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 720p دوبله

میانگین حجم :

470 MB

فصل :

02

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 720p x265 دوبله

میانگین حجم :

260 MB

فصل :

02

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 480p دوبله

میانگین حجم :

260 MB

فصل :

03

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 1080p

میانگین حجم :

900 MB

فصل :

03

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 1080p x265

میانگین حجم :

450 MB

فصل :

03

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 720p

میانگین حجم :

450 MB

فصل :

03

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 720p x265

میانگین حجم :

230 MB

فصل :

03

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 480p

میانگین حجم :

230 MB

فصل :

03

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 480p x265

میانگین حجم :

111 MB

فصل :

03

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 1080p دوبله

میانگین حجم :

840 MB

فصل :

03

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 720p دوبله

میانگین حجم :

470 MB

فصل :

03

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 720p x265 دوبله

میانگین حجم :

260 MB

فصل :

03

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 480p دوبله

میانگین حجم :

260 MB

فصل :

04

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 1080p

میانگین حجم :

900 MB

فصل :

04

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 1080p x265

میانگین حجم :

450 MB

فصل :

04

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 720p

میانگین حجم :

450 MB

فصل :

04

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 720p x265

میانگین حجم :

230 MB

فصل :

04

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 480p

میانگین حجم :

230 MB

فصل :

04

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 1080p دوبله

میانگین حجم :

840 MB

فصل :

04

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 720p دوبله

میانگین حجم :

470 MB

فصل :

04

تعداد قسمت ها :

06

کیفیت :

BluRay 480p دوبله

میانگین حجم :

260 MB

فصل :

05

تعداد قسمت ها :

4

کیفیت :

WEB_DL 1080

میانگین حجم :

900 MB

انکودر :

Hayli Moviez

فصل :

05

تعداد قسمت ها :

4

کیفیت :

WEB-DL 1080p x265 10bit

میانگین حجم :

450 MB

انکودر :

PSA

فصل :

05

تعداد قسمت ها :

4

کیفیت :

WEB_DL 1080 x265

میانگین حجم :

550 MB

انکودر :

RMT

فصل :

05

تعداد قسمت ها :

4

کیفیت :

WEB-DL 720p

میانگین حجم :

430 MB

انکودر :

Hayli Moviez

فصل :

05

تعداد قسمت ها :

4

کیفیت :

WEB-DL 720p

میانگین حجم :

480 MB

انکودر :

MkvCage

فصل :

05

تعداد قسمت ها :

4

کیفیت :

HDTV 720p

میانگین حجم :

430 MB

انکودر :

Hayli Moviez

فصل :

05

تعداد قسمت ها :

4

کیفیت :

WEB-DL 720p x265

میانگین حجم :

230 MB

انکودر :

PSA

فصل :

05

تعداد قسمت ها :

4

کیفیت :

WEB-DL 720p x265

میانگین حجم :

230 MB

انکودر :

RMT

فصل :

05

تعداد قسمت ها :

4

کیفیت :

WEB-DL 480p

میانگین حجم :

180 MB

انکودر :

RMT
نظرات ( ۰ ) نقد و بررسی ( ۰ ) دیالوگ های ماندگار ( ۰ ) برچسب ها